http://www.taniaenergia.ecom.com.pl/
banner6 firma zima2011

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzaniu energii i finalnych sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla ponad 5 milionów domów, firm i instytucji.

ZMIANA DOSTAWCY ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Prawo Odbiorcy do wyboru Sprzedawcy oraz procesy związane ze zmianą Sprzedawcy są regulowane poprzez ustawę Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia wykonawcze oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – część szczegółowa: Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży zmiana Sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i okresów rozwiązywania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym Sprzedawcą.
Prawo do wyboru Sprzedawcy jest dla Odbiorcy przywilejem. Odbiorca może skorzystać z niego w dowolnie wybranym momencie.
Efektem wyboru nowego Sprzedawcy będzie powstanie dla Odbiorcy dwóch różnych umów:
- z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – umowy o świadczenie usług dystrybucji (oznaczanej jako OSD – URD Odbiorca),
- ze Sprzedawcą – umowy sprzedaży energii elektrycznej.
WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZAŁATWIAMY MY .
PROPONUJEMY  PAŃSTWU FACHOWA OBSŁUGE NASZYCH PRZEDSTAWICIELI , ZAŁATWIAMY ZA PAŃSTWA WSZYSTKIE FORMLANOŚCI , MAMY NAJNIŻSZE CENY DLA BIZNESU .
DODATKOWOW FIRMA BĘDĄCA KLIENTEM PGE OTRZYMA DODATKOWY RABAT NA ENERGIE ELEKTRYCZNA DLA SWOICH PRACOWNIKÓW !!!!!